Kupując z naszym sklepie oprawy korekcyjne możesz od razu zamówić do nich soczewki, które zamontujemy zgodnie w Twoimi parametrami wzroku.

Poprzez formularz możliwe jest zamówienie soczewek jednoogniskowych. W przypadku, jeżeli potrzebujesz innego rodzaju korekcji np. okularów wieloogniskowych lub pryzmatycznych prosimy o kontakt z obsługą serwisu.

Przy zamówieniu okularów korekcyjnych należy podać:

1. Przeznaczenie okularów - do dali, do bliży lub do komputera.

2. Moce soczewek

3. Rozstaw źrenic (PD)

Ad 1.

Tradycyjna recepta do okularowa ma formę tabeli, w której w górnej części są zapisane moce okularów do dali (do chodzenia, samochodu, telewizji), a w dolnej części moce okularów do bliży (do czytania, ew. do komputera).

Ad. 2

Moce odczytujemy osobno dla oka prawego i lewego. Na pełną wartość wady mogą składać się moce sferyczne i cylindryczne z osią cylindra.

Moce sferyczne oka prawego i lewego:

 -  moce sferyczne koryguję podstawowe wady - krótkowzroczność lub nadwzroczność

- mogą przyjmować wartości ujemnie "-", dodatnie "+" lub zero "0" (niekiedy w tych polach wpisane jest słowo "plan", które oznacza również wartość 0)

- pola te nie muszą być wypełnione na Twojej recepcie - oznacza to, że wartość mocy sferycznych wynosi 0

Moce cylindryczne:

- moce cylindryczne korygują astygmatyzm

- jeżeli nie masz astygmatyzmu te pola są puste - nie musisz ich wypełniać

- oprócz wartości cylindra, który może przyjmować wartości ujemnie "-" lub dodatnie "+", należy podać oś cylindra, która może się zawierać w przedziale od 0 do 180 stopni.

 

Niekiedy w miejscu mocy okularów do bliży jest wpisany tzw. dodatek mocy do bliży, czyli addycja (add). Addycja najczęściej przyjmuje wartości od +0,50 do +3,50 dioptrii. Wartość addycji mówi nam, o ile należy zwiększyć moce sferyczne do dali, aby uzyskać moce sferyczne do bliży. Moce cylindrów i osie pozostają takie same jak do dali.

 

Zapis na powyższej recepcie oznacza, że moc okularów od bliży wynosi:

OP sfera +3,50 cylinder -1,00,  oś 178

OL sfera +4,00 cylinder -1,75, oś 2

Pamiętaj, że jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości związane z odczytaniem recepty skontaktuj się proszę z naszym konsultantem.  Możesz też dołączyć zdjęcie lub skan recepty do składanego zamówienia.  

 

Ad. 3

Rozstaw źrenic (PD) to odległość pomiędzy środkami źrenic obu oczu.

Podanie rozstawu źrenic jest niezbędne dla prawidłowego dla prawidłowego wykonania Twoich okularów. Rozstaw źrenic powinien zmierzony podczas wizyty w gabinecie przy doborze okularów i musi być podany na każdej prawidłowo wypełnionej recepcie okularowej. Jeżeli masz przypisane dwie pary okularów - do dali i bliży, do każdej z nich powinien być podany rozstaw źrenic.

Rozstaw do bliży jest zazwyczaj o 3-4 mm mniejszy niż rozstaw do dali.

Jeżeli na recepcie nie jest podany rozstaw źrenic, możesz poprosić optyka, aby zmierzył Twój rozstaw lub możesz to zrobić samodzielnie.

Gdy zdecydujesz się na samodzielny pomiar rozstawu źrenic najlepiej poproś o pomoc drugą osobę, która dokona odczytu. Przyłóż linijkę do twarzy i spoglądaj w dal - przed siebie. Druga osoba powinna w tym czasie zmierzyć odległość pomiędzy środkami źrenic Twoich oczu.

Pamiętaj, że zmierzony w ten sposób rozstaw jest rozstawem do dali. Rozstaw (PD) do dali podajesz w ustawieniach przymierzali i podczas zamawiania okularów do dali (do chodzenia). W przypadku zamawiania okularów do bliży lub do komputera prosimy o skorzystanie z poniższej tabeli, w której znajdziesz przeliczenie rozstawu do dali na rozstaw do bliży.

Pamiętaj, że rozstaw przy okularach do bliży (do czytania) jest inny niż do dali!

Rozstaw może być podany łącznie dla obu oczu np. PD 64, lub oddzielnie dla każdego oka np. PD 31/33 - pierwsza wartość (31) oznacza PD oka prawego, a druga (33) oka lewego. Osobny rozstaw dla każdego z oczu podawany jest najczęściej w przypadku asymetrii twarzy.